Công ty mẹ tiếng Anh là gì? Mối liên kết mô hình kinh doanh mẹ con hiện nay

Công ty mẹ tiếng Anh là gì? Hiện nay, mô hình kinh doanh công ty mẹ và công ty con khá phổ biến ở Việt Nam. Nó mang đến nhiều lợi ích thiết thực hỗ trợ kinh doanh giữa các công ty trên nhiều phương diện khác nhau. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập hiện nay để duy trì những mô hình liên kết kinh doanh mang tính mẹ con như thế này mang đến những thách thức không hề nhỏ. Vậy làm thế nào để duy trì mô hình này bền vững?

Trước tiên chúng ta cần phân tích cụ thể những vấn đề liên quan đến công ty mẹ và công ty con. Xét trên những ưu điểm và nhược điểm khách quan về mô hình kinh doanh này, từ đó đúc kết những giá trị cốt lõi nhất để đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp hiện nay. Vậy trong chủ đề tìm hiểu về công ty mẹ tiếng Anh là gì hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích liên kết giữa công ty mẹ và công ty con được nhiều người quan tâm hiện nay?

Công ty mẹ tiếng Anh là gì?

Công ty mẹ có tên gọi tiếng Anh phổ biến là Holding company. Trong tiếng Anh công ty mẹ được nhắc đến như một dạng danh từ được hiểu theo nhiều nghĩa. Trong đó, cũng có nhiều tài liệu gọi công ty mẹ là  “Parent Company” hoặc “Parent Corporation” hoặc được hiểu theo nghĩa owner,..Trong khi đó, công ty con cũng được nhắc đến với tên gọi tiếng Anh là “Subsidiary Companies” hoặc “Subsidiary”.

Định nghĩa về công ty mẹ là gì?

Công ty mẹ là một công ty có số cổ phần sở hữu lớn nhất hoặc là một phần chính thuộc công ty khác. Mục đích công ty mẹ hình thành để kiểm soát toàn bộ hoặc một phần vấn đề điều hành, tổ chức hoạt động của công ty khác. Tùy thuộc vào những trường hợp sau đây:

Công ty mẹ có quyền được quyết định hoặc bổ sung những Điều lệ công ty con.

Công ty mẹ có hơn ½ vốn điều lệ hay toàn bộ số cổ phần thuộc dạng phổ thông của công ty con.

Công ty mẹ cũng có quyền hành trực tiếp và gián tiếp trong vấn đề phân bổ người quản lý và điều hành công ty con. Một số chức vụ điển hình như Hội đồng quản trị, Giám đốc hay Tổng giám đốc.

Định nghĩa công ty con là gì?

Công ty con được công ty mẹ thành lập hoặc điều hành cung cấp vốn công ty con hoạt động toàn bộ hay chỉ 1 phần. Việc thành lập công ty con để công ty mẹ giảm thiểu những rủi ro kinh doanh nhiều hơn.

 Các công ty con cùng một công ty mẹ thành lập không được quyền mua cổ phần hoặc cùng nhau góp vốn để sở hữu chéo. Bên cạnh đó, công ty con cũng không được góp vốn hay mua cổ phần của công ty mẹ. Nhất là những công ty con có cùng công ty mẹ sở hữu vốn từ 65% vốn Nhà Nước sẽ không được phép góp vốn thành lập công ty.

Những đặc điểm của mô hình liên kết công ty mẹ và công ty con

Quy mô: Quy mô nguồn vốn lớn, nhân sự lao động và hiệu quả lao động và doanh thu cao.

Khả năng huy động vốn: Có hai hình thức huy động vốn là hướng nội và hướng ngoại. Nếu doanh nghiệp chọn hướng nội sẽ huy động vốn bằng cách tích lũy nội bộ, sử dụng nguồn vốn Nhà Nước cấp cho doanh nghiệp ban đầu. Thông qua những hình thức cho vay, sáp nhập các ngành nghề. Con đường hướng ngoại là huy động vốn thông qua các dự án đầu tư liên doanh, phát triển cổ phiếu và vay nguồn vốn nước ngoài.

Lĩnh vực hoạt động: Mô hình kinh doanh công ty mẹ và công ty con rất đa dạng về lĩnh vực kinh doanh. Điều này nhằm đảm bảo nếu có bất kỳ rủi ro nào diễn ra đối với công ty mẹ, ngành nghề kinh doanh bị đóng băng. Công ty con sẽ đảm bảo được hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, duy trì được cơ sở vật chất và lao động.

Tư cách pháp lý: Theo đó, công ty mẹ và công ty con được xem là một tập hợp của nhiều công ty. Mỗi công ty sẽ có một tư cách pháp nhân riêng biệt sở hữu tài sản riêng, có bộ máy điều hành riêng và phải chịu trách nhiệm về khoản nợ cũng như tài sản của mình.

 Công ty mẹ – công ty con là một tập hợp các công ty, mỗi công ty là một pháp nhân độc lập, có tài sản riêng, có bộ máy điều hành quản lý riêng và tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản của mình. Công ty con hoàn toàn có thể tự chủ trong kinh doanh, điều hành mọi hoạt động và quản lý bộ máy nhân sự.

Nhìn chung, mô hình kinh doanh công ty mẹ và công ty con mang lại những điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp hỗ trợ nhau phát triển và nâng cao thế mạnh trong kinh doanh. Tuy nhiên nó cũng có nhiều hạn chế nhất định về vốn, hình thức liên kết rườm rà chưa thật sự linh hoạt với sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Những chính sách hỗ trợ Nhà Nước và cơ chế quản lý, liên kết giữa công ty mẹ và công ty con còn nhiều lỗ hỏng cần đưa ra những giải pháp điều chỉnh hoàn thiện hơn. 

Hy vọng với những nội dung chúng tôi cung cấp trong bài viết đã giúp bạn có thêm kiến thức kinh doanh hữu ích. Đồng thời trả lời câu hỏi công ty mẹ tiếng Anh là gì? Mong rằng bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích không chỉ nằm ở từ vựng tiếng Anh mà còn ở kinh nghiệm tích lũy kiến thức.